Dữ liệu biên mục
Trương, Vũ Minh
        Khả năng hấp phụ phốt phát của nano hydroxit sắt trên nền nhựa trao đổi anion / Trương Vũ Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(78 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 03 20
        Tài liệu tham khảo (tr.64-68)

        Tóm tắt: Trong nghiên cứu này nhựa trao đổi anion GS300 được tẩm nano hydroxit sắt để tăng khả năng loại bỏ phốt phát. Các đặt trưng của vật liệu được xác định bởi phương pháp đo phổ hồng ngoại FTIR, phổ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh chụp hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả sau khi tiến hành khảo sát quá trình hấp phụ phốt phát của vật liệu nano hydroxit sắt trên nhựa trao đổi anion cho thấy: (1) Dung lượng hấp phụ phốt phát tăng nhanh trong 30 phút đầu, sau 60 phút dung lượng hấp phụ bão hòa; (2) Hiệu quả hấp phụ phốt phát trong môi trường dung dịch có pH trong khoảng 4 – 7 cao nhất; (3) giá trị pH Zero point charge đạt ở pH= 8,4; (4) Hiệu quả xử lý phốt phát tăng theo khối lượng vật liệu; (5) Nồng độ phốt phát càng tăng thì dung lượng hấp phụ cũng càng tăng ở cùng điều kiện khối lượng nhiệt độ; (6) Dung lượng hấp phụ phốt phát của hai loại vật liệu Fe(OH) 3 /AER-A420 và Fe(OH) 3 /AER-GS300 tương ứng là 95,05 mgPO 4 3- /gFe và 118,12 mgPO 4 3- /gFe; (7) Khả năng hấp phụ cạnh tranh tốt đối với các SO 4 2- , NO 3 - , HCO 3 - và thấp hơn đối với ion Cl - ; (8) Có thể sử dụng lại vật liệu sau 10 lần hoàn nguyên tái sử dụng với dung lượng hấp phụ giảm không đáng kể

        
1. Kỹ thuật môi trường.2. Environmental engineering.3. Kỹ thuật môi trường.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Nguyễn, Trung Thành, Giáo viên hướng dẫn. II. Mai, Tuấn Anh, Giáo viên phản biện. III. Phạm, Nguyễn Kim Tuyến, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
truong vu minh-711531.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)