Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Thuận
        Cộng hợp của tảo và vi khuẩn trong Membrane photobioreactor nhằm thu hồi dinh dưỡng từ nước tiểu / Nguyễn Văn Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(113 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 03 20
        Tài liệu tham khảo (tr.73-88)

        Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, nước tiểu pha loãng với tỷ lệ 1:30 được sử dụng như một môi trường nuôi cấy vi tảo (Chlorella sp.) trong mô hình membrane photobioreactor (MPBR) vận hành liên tục với các thời gian lưu sinh khối (MRT), thời gian lưu nước (HRT) khác nhau nhằm xác định điều kiện tối ưu. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của chu kỳ sáng:tối đến cộng hợp vi tảo - vi khuẩn trong MPBR cũng được nghiên cứu. Nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả cao trong việc tăng trưởng sinh khối và tốc độ loại bỏ dinh dưỡng, chất hữu cơ khi nước tiểu được sử dụng như một nguồn dinh dưỡng cho cộng hợp vi tảo - vi khuẩn

        
1. Kỹ thuật môi trường.2. Environmental engineering.3. Kỹ thuật môi trường.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Bùi, Xuân Thành, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Công Nguyên, Giáo viên hướng dẫn. III. Lê, Thị Kim Oanh, Giáo viên phản biện. IV. Lê, Hùng Anh, Giáo viên phản biện. V. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen van thuan-711260.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)