Dữ liệu biên mục
Phạm, Huỳnh Thế Nguyên
        So sánh sự thay đổi cường độ chịu nén và tính biến dạng của nền xử lý bằng trụ đất xi măng với nền tự nhiên và ứng dụng tính toán cho công trình / Phạm Huỳnh Thế Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(80 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 02 11
        Tài liệu tham khảo (tr.81-82)

        Tóm tắt: Luận văn này tập trung nghiên cứu phân tích giải pháp trụ đất trộn xi măng và ứng dụng để xử lý cho nền đất yếu khu vực huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đối với giải pháp trụ đất xi măng đề tài tập trung nghiên cứu, so sánh giá trị các thông số cường độ chịu nén đơn trục và tính biến dạng của hỗn hợp đất trộn xi măng so với mẫu đất nguyên dạng

        
1. Địa kỹ thuật công trình.2. Geology, Engineering.3. Địa kỹ thuật xây dựng.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Võ, Phán, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Văn Thơ, Giáo viên phản biện. III. Võ, Ngọc Hà, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
pham huynh the nguyen-711224.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)