Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Mộng Mơ
        Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung ứng xơ bông cho nhà máy sợi / Nguyễn Mộng Mơ. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(109 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 01 17
        Tài liệu tham khảo (tr.72-73)

        Tóm tắt: Xơ bông là nguyên liệu phổ biến và lâu đời nhất trong công nghiệp sản xuất sợi, nó được thu hoạch từ quả của cây bông. Tuy nhiên, Việt Nam thổ nhưỡng và khí hậu lại không phù hợp cho việc trồng cây bông, 100% lượng xơ bông sẽ được nhập khẩu từ nước ngoài, một số nước trồng được bông như Mỹ, Brazil, Trung Quốc… Yếu tố khoảng cách vì trí địa lý ảnh hướng đến cách thức mua bán và giao hàng. Tính mùa vụ và vùng trồng mà xơ bông có chất lượng khác nhau; chất lượng xơ bông sẽ chia theo nhiều tiêu chí khác nhau, mỗi tiêu chí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sợi đầu ra khác nhau. Ngoài ra, việc chọn nhà cung cấp xơ bông còn phụ thuộc nhiều yếu tố: độ tin cậy, uy tín và nguồn lực của nhà cung cấp. Mỗi yếu tố nêu trên sẽ ảnh hưởng đến giá bán của xơ bông do đó ảnh hưởng đến giá bán sợi và rủi ro thiếu nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất

        
1. Kỹ thuật công nghiệp.2. Kỹ thuật công nghiệp.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Lê, Ngọc Quỳnh Lam, Giáo viên hướng dẫn. II. Đỗ, Thành Lưu, Giáo viên phản biện. III. Đường, Võ Hùng, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen mong mo-711352.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)