Dữ liệu biên mục
Trần, Hữu Minh Trí
        Xây dựng bộ điều khiển trượt và bộ điều khiển mờ cho hệ xe một bánh tự cân bằng / Trần Hữu Minh Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(83 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 16
        Tài liệu tham khảo (tr.82-83)

        Tóm tắt: Trong luận văn này, tác giả đã xây dựng bộ điều khiển trượt và bộ điều khiển Fuzzy để đưa áp dụng vào mô hình Unicycle Robot nhằm điều khiển cân bằng và điều chỉnh hướng cho hệ. Từ đó đưa ra so sánh giữa hai bộ điều khiển trượt và bộ điều khiển Fuzzy

        
1. Điều khiển tự động.2. Automatic control.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Huỳnh, Thái Hoàng, Giáo viên hướng dẫn. II. Hồ, Phạm Huy Ánh, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Thanh Phương, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
tran huu minh tri-711136.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)