Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Huy Tước
        Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phóng điện cục bộ để xác định tình trạng cách điện của cáp ngầm 22 KV / Nguyễn Huy Tước. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(78 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 02
        Tài liệu tham khảo (tr.79-80)

        Tóm tắt: Mục tiêu chính của luận văn này ứng dụng các phương pháp đo PD trong chẩn đoán tình trạng cáp ngầm trung thế trên khu vực TP.HCM; Phân tích các yếu tố tác động đến kết quả đo PD; các kiến nghị về phương pháp đo phóng điện cục bộ cũng như đề xuất các phương pháp để giảm thiểu sự cố cáp ngầm trung thế. Luận văn được chia thành 06 chương với nội dung nghiên cứu lần lượt như sau: - Chương I: Giới thiệu chung. - Chương II: Tìm hiểu và phân tích tình trạng vận hành cáp ngầm trung thế trên lưới điện TP.HCM. - Chương III: Công nghệ đo phóng điện cục bộ trong việc xác định sự cố cáp ngầm trung thế hiện nay. - Chương IV: Tính toán sự tăng cao của điện trường tại một vài vị trí lỗi của cáp ngầm bằng phần mềm Comsol Multiphysics - Chương V: Đánh giá tình trạng cách điện của cáp ngầm trung thế bằng công nghệ đo phóng điện cục bộ. - Chương VI: Tổng kết đánh giá và hướng phát triển của đề tài

        
1. Dây điện ngầm.2. Underground electric lines.3. Kỹ thuật điện.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Huỳnh, Quốc Việt, Giáo viên hướng dẫn. II. Phạm, Đình Anh Khôi, Giáo viên phản biện. III. Đinh, Hoàng Bách, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen huy tuoc-711563.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)