Dữ liệu biên mục
Đỗ, Hiếu Tâm
        Hệ thống Scada, trạm biến áp 110KV không người trực và tự động hóa lưới điện trung thế / Đỗ Hiếu Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(132 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 02
        Tài liệu tham khảo (tr.130)

        Tóm tắt: Xã hội ngày càng phát triển, đời sống kinh tế ngày một nâng cao dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ cho các tiện nghi tăng theo tương ứng. Ngoài ra, việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao và hiệu quả cho khách hàng cũng là nhiệm vụ chính mà ngành điện đã và đang nỗ lực thực hiện. Hoà vào xu thế chung này, ngành điện phải tự làm mới và nâng cấp chính mình, từng bước hiện đại hoá, tự động hoá, nhằm nâng cao khả năng quản lý và vận hành lưới điện để đạt được mục tiêu “cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy, chất lượng và hiệu quả” đã đề ra. Để đáp ứng tối ưu hóa trong việc quản lý vận hành và nâng cao độ tin cậy lưới điện hiện nay ngành điện đang khẩn trương đầu tư hệ thống SCADA/DMS tại các trung tâm điều khiển, hệ thống SCADA tại các TBA 110kV, tái cấu trúc lưới trung thế và kết nối các thiết bị trên lưới để điều khiển xa các TBA 110kV và các thiết bị trên lưới trung thế. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phát triển lưới điện thông minh, từ năm 2017 đến 2020 phải chuyển 100% các TBA 110kV thành trạm không người trực và ứng dụng một số chức năng của hệ thống DMS trong đó có việc áp dụng chức năng phát hiện, khoanh vùng và cô lập sự cố, phục hồi nhanh cho khu vực không bị sự cố. Khi chuyển sang TBA 110kV không người trực thì tại mỗi Trung tâm điều khiển xa phải đảm nhiệm điều khiển xa tất cả các thiết bị trong các TBA 110kV không người trực và các thiết bị trên lưới điện trung thế 22kV thông qua hệ thống SCADA/DMS. Với mục đích giảm áp lực cho Điều độ viên trong việc chỉ huy điều hành toàn bộ lưới điện, giảm tổn thất trên lưới điện và tăng độ tin cậy cung cấp điện thì TBA 110kV không người trực và tự động hóa lưới điện là cấp bách cần phải triển khai ngay

        
1. Máy biến áp.2. Electric transformers.3. Kỹ thuật điện.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Nguyễn, Ngọc Phúc Diễm, Giáo viên hướng dẫn. II. Phạm, Đình Anh Khôi, Giáo viên phản biện. III. Trương, Việt Anh, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
do hieu tam-711551.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)