Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Công Tuấn
        Nghiên cứu giải pháp tối ưu khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện / Nguyễn Công Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(84 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 04 01
        Tài liệu tham khảo (tr.82-84)

        Tóm tắt: KKSNK tập trung các dụng cụ, vật tư bẩn để phân loại và xử lý bằng các kỹ thuật khử trùng và tiệt trùng đã tạo ra nhiều lợi ích như: Thời gian làm việc của điều dưỡng được tiết kiệm, kỹ thuật vô trùng an toàn hơn và có thể được tiêu chuẩn hóa trong toàn bệnh viện, khu vực, và ở một mức độ nào đó trên toàn quốc. Các quy trình tiệt trùng được kiểm soát hiệu quả hơn và do đó an toàn hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng chéo xảy ra. Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan KKSNK, cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, quy định ngành y tế, luận văn phân tích thiết kế mặt bằng, cơ sở hạ tầng cho KKSNK tại Bệnh viện. Luận văn tích hợp nhiều kiến thức liên ngành, có thể ứng dụng tham khảo cho việc lập kế hoạch, thiết kế một KKSNK với quy mô, và chức năng phù hợp cho Bệnh viện khác ở Việt Nam

        
1. Vật lý.2. Physics.3. Vật lý kỹ thuật.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Huỳnh, Quang Linh, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Thế Thường, Giáo viên phản biện. III. Trần, Ngọc Dung, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen cong tuan-711298.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)