Dữ liệu biên mục
Trần, Văn Phúc
        Xây dựng công cụ đánh giá năng lực nhà thầu dựa vào thuật toán SVM kết hợp ga và phương pháp AHP trong môi trường Matlab / Trần Văn Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(68 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 03 02
        Tài liệu tham khảo (tr.67-68)

        Tóm tắt: Nhằm mục đích giải quyết vấn đề này, tác giả đã phát triển công cụ đánh giá năng lực nhà thầu bằng phương pháp Trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang là một trong những công nghệ được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại và là một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng công nghiệp lần thứ tư. Trong luận văn này, tác giả ứng dụng thuật toán SVM kết hợp GA, sử dụng kết quả thực tế và phương pháp AHP để xây dựng tập huấn luyện. Công cụ được viết trên nền Matlab trực quan và dễ sử dụng. Phương pháp SVM là một trong những phương pháp phân loại phi tuyến mạnh nhất hiện nay. Trong đó, có 2 tham số người dùng phải tự định nghĩa, nó quyết định hiệu suất làm việc của SVM. Tác giả đã kết hợp phương pháp Di truyền (GA) để tối ưu 2 tham số này nhằm tăng hiệu suất của công cụ. Công cụ này không chỉ giúp Nhà đầu tư đánh giá nhanh chóng năng lực nhà thầu mà còn tiềm năng phân loại các lĩnh vực khác với tập huấn luyện tương ứng

        
1. Năng lực nhà thầu.2. Quản lý xây dựng.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Chu, Việt Cường, Giáo viên hướng dẫn. II. Phạm, Vũ Hồng Sơn, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Tuấn Kiệt, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
tran van phuc-711329.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)