Dữ liệu biên mục
Lê, Hoàng Phúc
        Phân tích động phi tuyến hệ khung thép phẳng bằng phương pháp đồng xoay / Lê Hoàng Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(69 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 02 08
        Tài liệu tham khảo (tr.65-68)

        Tóm tắt: Trong luận văn này, tác giả thiết lập lại mô hình phần tử hữu hạn dầm-cột đồng xoay dựa vào phần tử nội suy tương thuộc IIE (Interdependent Interpolation Element) dựa trên lý thuyết dầm biến dạng nhỏ của Reddy. Các thuật toán phi tuyến được tìm hiểu và áp dụng trong phân tích ứng xử phi tuyến hệ khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh và động. Đối với bài toán tĩnh, thuật toán chiều dài cung cùng với luật xác định dấu của tích vô hướng các véc-tơ chuyển vị được kết hợp để dự đoán đường quan hệ lực – chuyển vị qua các điểm giới hạn đặc biệt dạng “snap-back” và “snap-through”. Đối với bài toán động, thuật toán Newmark-β sử dụng phương pháp gia tốc trung bình cho phép dự đoán ứng xử chuyển vị của hệ theo lịch sử thời gian. Một chương trình phân tích sử dụng ngôn ngữ lập trình MATLAB mang tên CODSAP (CO-rotational Dynamic Structural Analysis Program) áp dụng phần tử vừa nêu được phát triển để phân tích phi tuyến khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh và động. Kết quả từ chương trình được so sánh với các kết quả và lời giải của các nghiên cứu trước đây cũng như kết quả phân tích bằng chương trình ABAQUS để đánh giá độ chính xác và sự hiệu quả của chương trình phân tích

        
1. Hệ khung thép.2. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Ngô, Hữu Cường, Giáo viên hướng dẫn. II. Đinh, Thế Hưng, Giáo viên hướng dẫn. III. Bùi, Công Thành, Giáo viên phản biện. IV. Trần, Văn Phúc, Giáo viên phản biện. V. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
le hoang phuc-711511.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)