Dữ liệu biên mục
Lê, Quang Vinh
        Nghiên cứu nhân tố gây gia tăng chi phí các dự án cao tầng thực hiện theo phương thức thiết kế & thi công / Lê Quang Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(99 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 03 02
        Tài liệu tham khảo (tr.98-99)

        Tóm tắt: Trong những năm gần đây, số lượng các Chủ đầu tư ở các dự án cao tầng đã tăng thêm. Ngoài những Chủ đầu tư chuyên về bất động sản thì những Chủ đầu tư ở các ngành khác cũng lấn sân sang. Tuy nhiên, ở những Chủ đầu tư mới này đa phần đội ngũ bên dưới và kinh nghiệm quản lý Xây dựng chưa nhiều; ngoài ra với mong muốn nhanh chóng triển khai dự án và hạn chế các phát sinh không đáng có, do đó, họ hay liên hệ các nhà thầu lớn, uy tín và có năng lực để thực hiện Tổng thầu thiết kế và thi công cho toàn bộ dự án. Đa số những dự án này đều triển khai hợp đồng trước khi có đầy đủ thiết kế chi tiết, vậy nên tính rủi ro cao trong bài toán chi phí sẽ được đề cập và cân nhắc giữa hai Bên. Một nghiên cứu về các nhân tố gây gia tăng chi phí trong dự án cao tầng thực hiện theo phương thức thiết kế thi công sẽ giúp chỉ ra các nhân tố để các bên lưu ý và xem xét tron suốt quá trình thực hiện. Sau khi thực hiện khảo sát và dùng phương pháp phân tích thành tố chính ta và xác định nhân tố gây gia tăng chi phí. Tác giả so sánh lại với các nghiên cứu liên quan để so sánh và đưa ra kết luận cùng phương hướng để quản lý dòng chi phí cho dự án

        
1. Chi phí dự án -- Thiết kế và thi công.2. Quản lý xây dựng.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Nguyễn, Anh Thư, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Thanh Phong, Giáo viên phản biện. III. Đỗ, Tiến Sỹ, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
le quang vinh-711372.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)