Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hoàng Dũng
        Nghiên cứu biên dạng chuyển tiếp phôi trong công nghệ rèn chính xác / Nguyễn Hoàng Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(91 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 01 03
        Tài liệu tham khảo (tr.88-90)

        Tóm tắt: Nội dung của luận văn nghiên cứu về chuyển biến phôi trong quá trình rèn chính xác. Đi từ tổng quan những vấn đề liên quan đến rèn chính xác như: cơ sở lý thuyết, nguyên lý rèn chính xác, những phương pháp rèn chính xác, lĩnh vực ứng dụng, ưu nhược điểm…Dựa trên nghiên cứu trên thế giới liên quan đến rèn chính xác làm cơ sở lý thuyết cũng như tình hình phát triển của công nghệ này

        
1. Rèn.2. Forging.3. Kỹ thuật cơ khí.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Phạm, Quang Trung, Giáo viên hướng dẫn. II. Phạm, Sơn Minh, Giáo viên phản biện. III. Trần, Nguyên Duy Phương, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen hoang dung-711429.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)