Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Thùy Trang
        Khảo sát hiện tượng động học dị thường trong hệ thống Lennard - Jones hai chiều bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính / Nguyễn Thị Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(43 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 04 01
        Tài liệu tham khảo (tr.41-43)

        Tóm tắt: Cấu trúc luận văn gồm bốn chương: Chương 1. Tổng quan: trình bày tổng quan về nhiệt động học và nhiệt động học của chất lỏng làm lạnh nhanh, tổng quan về nghiên cứu hiện tượng dị thường trong mô hình 3D và tổng quan về nghiên cứu hiện tượng dị thường trong mô hình 2D. Chương 2. Tính toán và mô phỏng: giới thiệu về phương pháp động lực học phân tử (MD), thế tương tác và các kỹ thuật tính toán dùng trong mô phỏng. Chương 3. Kết quả và thảo luận: trình bày kết quả nhận được khi làm lạnh mô hình, các tính chất cấu trúc trong quá trình chuyển pha và sự khác biệt của hiện tượng kết bó các nguyên tử có cùng độ dịch chuyển khi tinh thể hóa và thủy tinh hóa qua các đồ thị, trực quan bằng hình ảnh. Chương 4. Kết luận và hướng phát triển của đề tài: trình bày những kết luận rút ra được sau khi thực hiện đề tài và định hướng phát triển đề tài trong nghiên cứu sau này

        
1. Vật lý.2. Physics.3. Vật lý kỹ thuật.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Võ, Văn Hoàng, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Trương Thanh Hiếu, Giáo viên phản biện. III. Trần, Thị Thu Hạnh, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen thi thuy trang-711204.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)