Dữ liệu biên mục
Phan, Nhật Tân
        Ứng xử động lực học kết cấu tấm nổi dưới ảnh hưởng của hệ nhiều bậc tự do di động / Phan Nhật Tân. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(112 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 02 08
        Tài liệu tham khảo (tr.105-109)

        Tóm tắt: Luận văn này tập trung phân tích ứng xử động lực học của kết cấu tấm nổi dưới ảnh hưởng của hệ nhiều bậc tự do di động sử dụng phương pháp kết hợp giữa phần tử chuyển động MEM (Moving Element Method) và phần tử biên BEM (Boundary Element Method). Các nghiên cứu trước đây thường chỉ mô hình kết cấu tấm trên nền đàn nhớt chịu tải di động sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn truyền thống FEM (Finite Element Method). Do đó, ý tưởng mới của Luận văn nhằm phát triển phương pháp MEM, trong đó các phần tử tấm sẽ được xem như di chuyển và tải trọng có thể được xem là đứng yên so với tấm. Điều này hoàn toàn ngược lại với phương pháp phần tử hữu hạn FEM truyền thống và thể hiện chính xác hơn ứng xử kết cấu tấm bằng phương pháp phần tử chuyển động MEM. Cách thiết lập các ma trận khối lượng, ma trận độ cứng và ma trận cản cho hệ nhiều bậc tự do và kết cấu tấm nổi sẽ được trình bày trong Luận văn. Ngoài ra, ảnh hưởng của sự tương tác giữa kết cấu tấm nổi và nước cũng được khảo sát và trình bày vì đây là một trong những yếu tố quan trọng đến sự vận hành an toàn của mặt đường thông qua phương pháp phần tử biên BEM. Các kết quả phân tích số được triển khai nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của những yếu tố quan trọng đến ứng xử của kết cấu tấm nổi, hệ nhiều bậc tự do như vận tốc, khối lượng, độ cứng và hệ số cản của thân xe, giá chuyển hướng, bánh xe, chiều dày tấm… Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn hy vọng có thể là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc thiết kế, thi công và bảo dưỡng hệ thống tấm nổi và hệ thống xe

        
1. Kết cấu tấm.2. Structural design -- Shells.3. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Lương, Văn Hải, Giáo viên hướng dẫn. II. Chu, Quốc Thắng, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Phú Cường, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
phan nhat tan-711570.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)