Dữ liệu biên mục
Ngô, Văn Hiền
        Ứng dụng các giải pháp mô hình mô phỏng máy biến áp lực / Ngô Văn Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(69 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 02
        Tài liệu tham khảo (tr.67-68)

        Tóm tắt: Nội dung luận văn nghiên cứu về phương pháp đáp ứng tần số, ứng dụng các giải pháp mô hình mô phỏng máy biến áp lực. Nội dung thực hiện như sau: - Giới thiệu các kỹ thuật chẩn đoán và phương pháp phân tích đáp ứng tần số; - Xác định thông số điện máy biến áp lực dựa vào mô hình thông số tập trung; - Áp dụng phương pháp không gian trạng thái xây dựng mô hình thông số phân bố mô phỏng đáp ứng tần số máy biến áp lực

        
1. Máy biến áp.2. Electric transformers.3. Kỹ thuật điện.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Phạm, Đình Anh Khôi, Giáo viên hướng dẫn. II. Huỳnh, Quốc Việt, Giáo viên phản biện. III. Quyền, Huy Ánh, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
ngo van hien-711241.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)